Cautare   Căutare avansată   Cautare dupa index   Fisiere de autoritate
Cautare termen  
 
Baze de date/Fisiere de autoritate  
Locatie:  

Title Author Year    Pagina 1 / 1 (50 Inregistrari)
  Acces electronic Titlu Autor / Creator Loc, editura, an Loc: Cota
Coperta cartii ; Cuprinsul cartii Despre eternitatea lumii
: fragmente sau tratate : Aristotel, Plotin, Sf. Augustin, Ioan Filopon, Alkindi, Avicenna, Avencebrol, Algazel, Averroes, Albert cel Mare, Sf. Toma din Aquino, Siger din Brabant, Boetius din Dacia, Henri din Gand : împreuna cu cele 219 teze ale lui Siger din Brebant si Boetius din Dacia si ale altora, condamnate în anul 1277 de episcopul Étienne <Tempier> al Parisului, sfatul doctorilor, în Sfânta Scriptura ; trad. din lb. latina, tabel cronologic, note si postf. de Alexander Baumgarten

Plotinus, 205?-270 - Autor
Bucuresti ;
Editura Iri, 2007
UNITATEA CENTRALA : II320010Exemplar disponibil  
FILOSOFIE : C  
ISTORIE : II22919Exemplar disponibil  
LITERE : 100/A78-DExemplar disponibil  
LIMBI ROMANICE [ETC] : II17758clsExemplar disponibil  
STIINTE POLITICE : [ ]  
  De mundi aeternitate
: fragmenta sive libri / Aristotelis, Plotini, Sancti Augustini ... ; ed.: Alexander Baumgarten ; trad. din lb. latina: Alexander Baumgarten ; postf. de Alexander Baumgarten

Aristoteles, 384 î. H.-322 î. H. - Autor
Bucuresti ;
Editura IRI, 1999
UNITATEA CENTRALA : 1/D31.S4Exemplar disponibil  
UNITATEA CENTRALA : II302151  
FILOSOFIE : C  
ISTORIE : II20014imprExemplar disponibil  
LIMBI ROMANICE [ETC] : C  
  Globalizare si identitate
/ numar realizat de Livia Szász
  Bucuresti ;
Uniunea Scriitorilor din România
Fundatia Culturala Secolul 21, 2001
UNITATEA CENTRALA : BU P I 191  
  Opere filosofice
/ Ion Petrovici ; ed. îngrijita de: Gh. Vladutescu, Alexandru Boboc, Florin Frunza, Sabin Totu
Petrovici, Ion, 1882-1972 Bucuresti ;
Editura Academiei Române, 2006
UNITATEA CENTRALA : 1/P60.S4Exemplar disponibil  
UNITATEA CENTRALA : III485027(0 EX.)  
FILOSOFIE : C  
ISTORIE : III28109Exemplar disponibil  
  Capitale europene ale culturii
/ nr. coord. de Alina Ledeanu

Devaux, Sandrine - Autor
Bucuresti ;
Uniunea Scriitorilor din România
Fundatia Culturala Secolul 21, 2008
UNITATEA CENTRALA : BU P I 191  
Coperta ; Cuprins Opere
: povesti, amintiri, fragment de biografie, povestiri / Ion Creanga
Creanga, Ion, 1837-1889 - Autor Bucuresti ;
Editura Victor Frunza, 2000
UNITATEA CENTRALA : II337219Exemplar disponibil  
BU26 : II204704.CIExemplar disponibil  
  Codicele române Alessandru Ioan sau Colectiune de legile Principateloru-Unite-Române
: coprinzându Codicele civile, Codicele commerciale, Codicele penale, Procedura penala împreuna cu Constitutiunea româna în vigore si cu unu Suplimentu în care intra tote legile, decretele si regulamentele celle mai noui si mai usuali, culese din editiunile officiale de la 1859 pîna acum / de Vasile Boerescu
Boerescu, Vasile, 1830-1883 - Autor Bucuresci ;
Tipografiia Cesar Bolliac, 1865
UNITATEA CENTRALA : 1518Exemplar disponibil  
  Orientele catolicu seau Concordantiele traditiunei prin cari din S. Scriptura si din variile monumente ale besearicei orientali conservate în cartile bisericesci si în alte scripte se demonstra credintia catolica despre primatul fericitului Petru apostolu si alu urmatoriloru aceluieasi pontificiloru romani
/ prin Ioane Papiu
Papiu, Ioan, 1836-1902 - Autor Szamosujvarini ;
Typ."Aurorae", Todoran, 1885
UNITATEA CENTRALA : III437112Exemplar disponibil  
  Prime notiuni de arithmetica pentru clasele I si II primarie
: lucrate dupa programa adoptata pentru aqueste clasi / de Barbu Stephanescu
Stephanescu, Barbu - Autor Bucuresci ;
Typographia Heliade, 1862
UNITATEA CENTRALA : I147071Exemplar disponibil  
  Codul civil român adnotat
: cu textul corespunzator francez, adus la zi, italian si belgian, cu trimiteri la actele normative speciale corespondente articolelor din cod, cuprinzând textele articolelor abrogate ale codului si actele normative înlocuitoare, acte normative interne si internationale la care România este parte privitoare la raporturile juridice civile, jurisprudenta româna si straina, comentarii de doctrina româna si straina : [acte publicate pâna la data de 12 septembrie 2001] / îngrij. de Florin Ciutacu
Ciutacu, Florin - Autor Bucuresti ;
Sigma, 2001
UNITATEA CENTRALA : 34/C55.S1Exemplar disponibil  
UNITATEA CENTRALA : II306509  
DREPT : 79676Exemplar disponibil  
  Scrisori din exil
: catre Olimpiada si cei ramasi credinciosi : despre deprimare, suferinta si Providenta / Sfântul Ioan Gura de Aur ; vol. realizat de diac. Ioan I. Ica jr
Joannes Chrysostomus, Sfânt, 347?-407 - Autor Sibiu ;
Deisis, 2003
UNITATEA CENTRALA : 2/I-61.S4Exemplar disponibil  
UNITATEA CENTRALA : II312186(0 EX.)  
  Psaltirea. Psaltir Bl[a]zhennago Pr[o]r[o]ca I Taria Davida
: din greceaste în limva rumâneasca pre stihuri tlacuitta / trudoliubiem Dosothea mitropolitul Moldovei
  Uniev [Liov] ;
[s.n.], v leat 7181 [1673]
UNITATEA CENTRALA : I09/270Exemplar disponibil  
  Geografia judetului Dâmbovita si notiuni despre România
: pentru divizia II rurala, anul I si II : întocmita în conformitate cu noua programa în vigoare / I. G. Saru si I. Ghitescu
Ghitescu, Ioan, 1871-19.. - Autor
Saru, Ion G. - Autor
Bucuresti ;
Editura Librariei H. Steinberg, 1912-1913
UNITATEA CENTRALA : 13313Exemplar disponibil  
  Divanulu sau Galceava inteleptului cu lumea sau giudetul s[u]fletului cu trupul
: Intaiu izvodi[t] si de iznoava din Vechiul si Noul Testamentu, in slava si folosinta Moldovenescului niam. In vremile a Mariei sale B[l]agoce[s]tivului Prea luminatului Mo[l]davii Obladuitoriu Ioanu Antiohu Ko[n]stantinu Voevodu alcatuit. Turma a Preavoslav[n]icului Mo[l]dovene[s]cului narod de prea Osvi[n]titul Parintele Savva Arhiepi[s]copul si mitropolitul Suciavii Oca[r]mui[n]dusa [ i.e. ocarmuindu -se]= Neosti syntethen, ek te tes palaias kai neas Diathekes, eis doxan kai ophelos tou ton moldavon genous. Eis tas hemeras tou eusebestatou te kai hypselotatou authentou kai hegemonos pases Moldavias Kyriou Kyriou Ioannou Antiokhou Konstantinou Voevoda poimenontos. To eusebes poimnion ton Moldavon tou panierotatou Arkhiepiscopou kai metropolitou tes hagiota tes metropoleos Soutzavas Kyriou Savva / prin de truda si de osteninta iubirea a lui Ioanu Dimitrie Constantinu Voevod=Dia mokhthou [kai] philoponias Ioannou Demetriou Konstantinou Voevoda ; Iara cu osardiia si epitropiia Cinstitului si Bl[a]gorodnicului Boiar Dumnealui Lupul Bogdan Hatmanulu sau [i.e.s-au] Tiparit= Dia epimeleias de, kai epitopes tou Timiotatou kai Eugenestatou Arkhontos Kyriou Loupoulou tou kai Khatmanou
Cantemir, Dimitrie, 1673-1723 - Autor Inu Iasi= Etypothe en te periphemo polei Iasiou, tou kai authentikou Thronou ;
[s.n.], Va leat dela [sic!] Adamu [6206], Iara dela [sic!] ma[n]tuinta lumii [1698]. Avgu[st] [30]= Etos apo ktiseos kosmou [ 6206]. Apo Christou gonias 1698. Men Augustos [30] : Si sau [sic!] tiparitu prinu osteniala smeritilor si mai micilor Athanasie Ieromonahulu si Dionisie Monahulu, Moldoveanini, Va leat dela [sic!] Adamu [6206], Iara dela [ sic!] ma[n]tuinta lumii [1698]. Avgu[st] [30]= Etos apo ktiseos kosmou [6206]. Apo Christou gonias 1698. Men Augustos [30])
UNITATEA CENTRALA : IV09/19Imprumut doar la sala  
  Curs practic si gradat de compositiuni
: cu un adaos de dictionar ortografic pentru scolarii din clasele I, II si III secundare / de I. Manliu
Part. 1
Manliu, Ioan, 1841-1917? - Autor Bucuresci ;
Institutul de Arte Grafice, Carol Göbl, 1899
UNITATEA CENTRALA : II241130Exemplar disponibil  
  - Vol(s) : 1(1899)
  Moscova nu crede în lacrimi
/ regia: Vladimir Menchov ; distributia: Vera Alentova, Alexei Batalov, Irina Mouraviova, Alexandre Fatiouchine, Raissa Riazanova, Boris Smortchkov, Iouri Vassiliev, Natalia Vavilova, Oleg Tabakov, Evguenia Khanaeva, Victor Ouralski, Zoia Fiodorova, Liya Akhedjakova, Valentina Ouchakova, Innokenti Smoktounovski ; scenariul: Valentin Tchernykh ; operator: Igor Slabnevitch ; muzica: Serguei Nikitine

Menchov, Vladimir - Director artistic
[S. l.] ;
Ruscico, 2004
UNITATEA CENTRALA : D63Exemplar disponibil  
  - Vol(s) : CD 1 ; CD 2
  Intâlniri magice
: interviuri, confesiuni, evocari / Irina Hasnas, Corina Radoi
Hasnas, Irina - Autor
Radoi, Corina - Autor
Bucuresti ;
Institutul Cultural Român, 2007
UNITATEA CENTRALA : II318980Exemplar disponibil  
LITERE : 859/H36-iExemplar disponibil  
LITERE : A.72885Exemplar disponibil  
SOCIOLOGIE SI ASISTENTA SOCIALA : 780.92-HASExemplar disponibil  
BU26 : II209318.CIExemplar disponibil  
  Texte din literatura bulgara
/ Bistra Ganceva, Catalina Puiu
Vol. 1

Paisii Hilendarski, Sfânt, 1722-1773
Bucuresti ;
Editura Universitatii din Bucuresti, 2007
UNITATEA CENTRALA : III484873Exemplar disponibil  
LIMBI SLAVE : C  
  I China
/ Mircea Eliade
Eliade, Mircea, 1907-1986 [s. l.] ; , [1921 - 1929]
UNITATEA CENTRALA : 091/634Imprumut doar la sala  
  Cultura si societate în epoca moderna
/ îngrij. de Nicolae Bocsan, Nicolae Edroiu si Aurel Radutiu

Nicoara, Toader - Autor
Cluj Napoca ;
Dacia, 1990
UNITATEA CENTRALA : III439862Exemplar disponibil  
DREPT : 72903Exemplar disponibil  
LITERE : A.59789Exemplar disponibil  
PSIHOLOGIE : 320CUL/IPExemplar disponibil  
SOCIOLOGIE SI ASISTENTA SOCIALA : 949.8-CULExemplar disponibil  
BU26 : III404510.CIExemplar disponibil  
  Doliul terii la moartea lui Alessandru Ioan Cuza VV.
: Relatiunea esacta a ceremonialului transportarei sacreloru remasite a marelui Domnu si a inmormantarei loru la Ruginoasa. - Discursurile funebre rostite aici. - Reflectiunele tuturoru organelor de publicitate din tara. - Lacrimile poetilor. - Fotografia lui Voda Cuza, impreuna cu mai multe litografii de doliu, dupa proectul dat de membri Comitetului Nationalu. / Preparatu prin ingrijirea Asociatiunei Lucratorilor Tipografi Romani din Iasi

Asociatiunea Lucratorilor Tipografi Romani (Iasi) - Editor stiintific
Iassy [Iasi] ;
[s.n.], 1873 : Tipografia Lucratoriloru Romani Associati,
UNITATEA CENTRALA : II094/415Imprumut doar la sala  
LITERE : D.S.A.23333Exemplar disponibil  
Coperta cartii ; Cuprinsul cartii O filozofie a intervalului
: in honorem Andrei Plesu / coord. Mihail Neamtu, Bogdan Tataru-Cazaban

Liiceanu, Gabriel, 1942- - Autor
Bucuresti ;
Humanitas, 2009
UNITATEA CENTRALA : III488401Exemplar disponibil  
FILOSOFIE : [ ]  
LITERE : A.72272Exemplar disponibil  
  Despre conflictul între Codul Caragea si Codul Austriac
: cu privire la succesiunea mobiliara a unui strein mort în România : pledoarie tinuta înaintea Curtei de Apel din Bucuresci, Sectiunea II, în zioa de 17 novembre 1894 în procesul dintre d-na Anastasia Filipescu si d-nele Savoiu si Dianu / de Nicolae Basilescu
Basilescu, Nicolae I., 1860-1938 - Autor Bucuresti ;
Tipografia "Gutenberg", Joseph Göbl, 1894
UNITATEA CENTRALA : 50235varia  
Pagina de titlu Codicele Romane Alessandru Ioan séu Colectiune de Legile Principateloru-Unite-Romane coprinzându Codicele Civile, Codicele Commerciale, Codicele Penale, Procedura Penala
: Impreuna cu Constitutiunea Romana in vigore si cu unu Suplimentu in care intra Tote legile decretele si regulamentele celle mai noui si mai usuali, culese din editiunile officiale de la 1859 pîna acum; cu Annotatiuni, trimiteri la articolile corespunzatore din legile române, cu aretarea testuriloru abrogate, cu esplicatiuni de termeni noui , cu coordonarea testuriloru, cu reproduceri de testuri vechi, cu trimetere la articolile correspunzatore din legile streine / De Vasilie Boerescu
Boerescu, Vasile, 1830-1883 Bucuresci ;
Tipografia Cesar Bolliac, 1865
UNITATEA CENTRALA : I094/988Imprumut doar la sala  
  Istoriele Tarii Românesti si ale Tarii Moldovei
: de viata a prea luminatilor Domni, ce au stapânit intru aceste doua tari, si ce s-au lucratu in zilele loru, si a tarilor straine, care se megiesascu cu aceste tari : pre scurtu adunate din multe letopisete cu porunca prea luminatului, prea inaltatului, bunu credinciosului dintru slavita vita Domn Io C.N.S. bunul si prea inteleptul stapânitoru / scosu'sau de prea plecatul din slugile marii sale,Vasilie camarasul, de izvoade pre forma aceasta cum se vede, in anul (7421 sau 1733)
Buhaescul-Uricariul, Vasile, ....-1764 - Autor [Bucuresti] ;
[Librariu-editoriu George Ioanid], [1857]
UNITATEA CENTRALA : II094/1119VARIA  
Coperta cartii ; Cuprinsul cartii Intâlnire cu Jakob Lorber
: Fragmente dintr-o învatatura crestina : extrase din cartea "Marea Evanghelie a lui Ioan", scrisa de Jakob Lorber între 1851 si 1864 / selectia, trad. si adaptarea: Marius Petre ; ed.: Angela Mayer
  Bucuresti ;
Editura Ram, 2012
ISTORIE : II24701Exemplar disponibil  
  Retele sociale ale elitelor locale in Harghita si Covasna
: Codrina Sandru
Sandru, Codrina - Autor Bucuresti ;
Universitatea din Bucuresti. Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala, 2006
SOCIOLOGIE SI ASISTENTA SOCIALA : T115Exemplar disponibil  
  Istoria Moldo-României

Vol. I-II: Vol. I: Istoria Moldo-României aratându neamurile de care s'au locuitu aceste pamânturi dupa raspândirea fiilor lui Noe; origina moldo-româniloru, si mai multe resboaie alle domniloru Moldovei cu deosebite natii , pâna la anulu lumei 7103 (1595 de la Hristos) cu unu fragmentu istoricu cuprinzatoru de: Descalecarea acestoru tarri de Traianu. - Colonisarea loru cu romanii. - Observatii de unde românii s'au numitu Vlahi, si cum li s'a datu acestu nume (manuscrise vechi pe limba româna, gasite in St-le monastiri Cozia si Serbanesti): Vol. II: Istoria Tzerei Românesti. Incepându de la descalecatorea romanilor la Turnulu Severinului; si de asemanrea loru sub Radul Negru, dupa trecerea lui din Ardealu aici in tarra, pâna la anului 7236 (1728 dupa Hristos) (manuscrisu vechiu gasitu in orasulu Chisinevu de Ierodiakonulu Daniil, când se afla acolo in surghiunu cu reposatulu intru fericire Mitropolitulu Grigorie).
  Bucuresti ;
Librariu-Editoru George Ioanid, 1858-1859
UNITATEA CENTRALA : II094/477  
  Dessemnul liniar si geographic cu chartele tutulor districtelor din România
: lucrare arangeata dupe noul program al invetamentului public pentru usul Cl I si II primara de ambele sexe : elemente / de G. Al. Zamphirolu
Zamphirolu, G. Al. - Autor Bucuresci ;
Editura Librariei Socecu & Comp., [s. a.]
UNITATEA CENTRALA : 15642Exemplar disponibil  
  Cursu elementaru de literatura
: notiuni de logica, stilistica, retorica cum si o colectiune de bucati si fragmente din scrietorii secoliloru XVI, XVII, XVIII si XIX, alfabetulu si ortografia cirilica pentru usulu scoaleloru secundare de baeti si de fete, alu scoaleloru normale si comerciale, precum si pentru studiulu privatu : cu 50 modele, 115 dispositiuni si mai multe teme de lucratu / de I. Manliu profesoru
Manliu, Ioan, 1841-1917? - Autor - Prefatator Bucuresci ;
Tipografia Academiei Române (Laboratorii Romani), 1881
UNITATEA CENTRALA : II094/1466Imprumut doar la sala  
  Aritmetica
: Esercitii practice cu numerii dela 1-100 dupa sistemul didactic pentru începetorii din anul I si II de scola : manual estimat de o comisiune de profesori si învetetori / de Dometiu Dogariu si Ion Dariu
Partea I
Dogariu, Dometiu - Autor
Dariu, Ion - Autor
Brasov ;
Libraria H. Zeidner, 1882
UNITATEA CENTRALA : II094/1492Imprumut doar la sala  
  Compendii de drept si economie politica
/ M. A. Dumitrescu
[Vol. 1-5]
Dumitrescu, M. A. - Autor Bucuresci ;
Inst. de Arte Grafice "Carol Gobl", 1901-1919
DREPT : 44304Exemplar disponibil  
  - Vol(s) : 1(1900)-5(1913)
  Constructiune si Meditatiune asupra omului cadut. Utili aduceri aminte a ambelor parti ce se retarg la viata singulara; si cunostinte despre misterile Leturgii sau misa Romano-Latinilor, si rîndueala Bisericii Armene; Aspicio asupra credintei celii mai contimporane a Iudeilor s'a coranului aMometan
: Cu Bine cuvîntarea Eminentii Salle Arhiepiscop si Mitropolit al Romaniei D. D. Nifon : în zilele Domnitorului Constitutional Alexandru Ioan I / de Ieromonahul Anania Melega din Sfînta Mitropolie
Melega, Anania, ieromonah - Autor Bucuresti ;
Tipografia Oprea Demetrescu, 1863
UNITATEA CENTRALA : I094/1628Imprumut doar la sala  
  Regimul fiscal minier în România
/ G. V. Ciudin
Ciudin, G. V. - Autor Bucuresti ;
Tipogr. de Arta si Editura Leopold Geller, 1933
DREPT : 43044Exemplar disponibil  
Coperta ; Cuprins Istoria scolelor de la 1800-1864
: op incoronat de Academia Româna : cu o scurta introducere cuprindând note din istoria culturei nationale anteriore secolului al XIX-lea si cu mai multe fac-simile de documente, semnaturi, autografe, etc. / V.A. Urechia
tom. II
Urechia, Vasile Alexandrescu, 1834-1901 - Autor Bucuresci ;
Imprimeria Statului, 1892
UNITATEA CENTRALA : IV094/402Imprumut doar la sala  
  Condica penala cu procedura ei
: typarita cu autorisatia onor. Ministeriu allu Justitiei prin adresa cu no. 1323 si 10, 115 din anul 1861 : In dilele [sic!] Marii Sale Domnitorului Principatelor-Unite Alessandru Ioan I / de D. Stefan Constantin Burchi
Burchi, Stefan - Autor Bucuresci ;
Typographia lui Stephan Rassidescu, 1862
UNITATEA CENTRALA : II094/664Imprumut doar la sala  
  [Antologie]
/ Ioan C. Filitti
Filitti, Ioan C., 1879-1945 - Autor Bucuresti ;
Adevarul, 1931
ISTORIE : III9212VARIA  
  Paidagogos i praktiki grammatiki
/ pra Stefanou Kommita tou ek Fthiis
Kommetas, Stephanos - Autor En Vienni ;
para to Frantz Antonio Schraimbl, 1800
UNITATEA CENTRALA : II094/1806Imprumut doar la sala  
  Despre muzica programatica
Despre elementul popular si national în muzica
: fragmente alese din scrisori si articole / P. I. Ceaikovski ; alc., red. si comentat de I. F. Kunin ; trad. de C. Comorovski
Chajkovskij, Piotr Ilich, 1840-1893 - Autor Bucuresti ;
Editura Cartea Rusa, 1957
UNITATEA CENTRALA : 92858Exemplar disponibil  
  Manualul de gramatica limbei române
: cu deprinderi pentru aplicarea regulelor : intocmit pentru clasa II si V din gimnasii si licee : partea I si II : etimologia si fonetica / de M. Strajanu
Strajan, Mihail - Autor Craiova ;
Ralian si Ignat Samitca, 1902
UNITATEA CENTRALA : 28982Exemplar disponibil  
  Prime notiuni de aritmetica pentru clasele I si II primarie
: coprindend : 1. Numeratia si calculul din memoria cu calculul quellor patru operatiuni cu numere întrege: additia, sustractia, multiplicatia si divisia : 2. Additia si Sustractia numerelor complexe: tote aquestea cu exercitie si aplicatiuni : lucrate dupa programma adoptata pentru aqueste clasi / de Barbu Stephanescu, Professor publicu de clasea II primaria în Capitala
  Bucuresci ;
Typografia Heliade si Associatii, 1862
UNITATEA CENTRALA : I094/1849VARIA  
  Explicatiune teoretica si practica a dreptului civil român
: in comparatiune cu legile vechi Pravila lui V. Lupu, M. Basarab, Codul A. Donici, Ipsilant, Calimach, Caragea, Regulament Organic si cu principalele legislatiuni straine Codul italian, austriac, olandez, ante-proiectul de revisiune din Belgia etc. : cuprindend solutiunea data atat de jurisprudenta româna cât si de acea straina, precum si de autori asupra cestiunelor mai de capetenie ce se pot ivi in practica / de Dimitrie Alexandresco
Tom 1
Alexandrescu, Dimitrie, 1850-1925 - Autor Iassy [Iasi] ;
[s.n.], 1886 (Iasi : Tipografia lucratorilor români asociati,, 1886)
UNITATEA CENTRALA : III094/843Imprumut doar la sala  
  Explicatiune teoretica si practica a dreptului civil român
: in comparatiune cu legile vechi Pravila lui V. Lupu, M. Basarab, Codul A. Donici, Ipsilant, Calimach, Caragea, Regulament Organic si cu principalele legislatiuni straine Codul italian, austriac, olandez, ante-proiectul de revisiune din Belgia etc. : cuprindend solutiunea data atat de jurisprudenta româna cât si de acea straina, precum si de autori asupra cestiunelor mai de capetenie ce se pot ivi in practica / de Dimitrie Alexandresco
Tom 2
Alexandrescu, Dimitrie, 1850-1925 - Autor Iassy [Iasi] ;
Tipografia lucratorilor români asociati, 1888 (Iassy[Iasi] : lucratorilor români asociati, 1888)
UNITATEA CENTRALA : III094/843Imprumut doar la sala  
  Caiet de analize teoretico-practice la economie politica
: pentru studentii din anii I si II de la toate facultatile / elab. de N. N. Constantinescu, N. Dobrota si M. Mehedintu
Constantinescu, Nicolae N.
Dobrota, Nita - Autor
Bucuresti ;
Academia de Studii Economice, Facultatea de Planificare si Cibernetica Economica, Catedra de economie politica, 1989-1990
UNITATEA CENTRALA : II292566Exemplar disponibil  
  Structuri sintactice prepozitionale
: exercitii pentru stundetii straini [din anul pregatitor, precum si studentilor din anii I, II de la diverse facultati din Universitate] / Adriana Ionescu
Ionescu, Adriana - Autor Bucuresti ;
Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Filologie, 1989
UNITATEA CENTRALA : II292577Exemplar disponibil  
LITERE : A.58668Exemplar disponibil  
  Din viata si corespondenta lui Carol Davila
: precedata de discursul rostit de M. S. Regele Carol II cu prilejul comemorarii Centenarului lui Carol Davila / Elena Perticari Davila
Perticari Davila, Elena - Autor Bucuresti ;
Fundatia pentru Literatura si Arta "Regele Carol II", 1935
UNITATEA CENTRALA : 62610Exemplar disponibil  
ISTORIE : III18599Exemplar disponibil  
  Lege pentru învatamântul secundar
: promulgata cu Inaltul Decret Regal no. 1308 din 8 mai 1928 si publicata în Monit. Of. no. 105, partea I, din 15 mai 1928 : cu toate modificarile pâna la 7 mai 1934
  Bucuresti ;
"Universala" Alcalay, [1934]
UNITATEA CENTRALA : 63309VARIAExemplar disponibil  
  Scoala de altadata
: [povestiri] / C. Negruzzi, I. Ghica, I. Creanga....

Negruzzi, Costache, 1808-1868 - Autor
Bucuresti ;
Editura Tineretului, 1955
UNITATEA CENTRALA : 93044Exemplar disponibil  
  Supplex Libellus Valachorum
: cererea presentata Imparatului Leopold II, de Episcopii Ioan Bob si Gerasim Adamovici, în numele întreg poporului român din Transilvania, în anul 1791 / textul orig. si trad. româneasca facuta de Elie Daianu
Daianu, Elie, 1868-1956
Ioan Bob, Episcop - Autor
Sibiiu ;
"Tipografia", Societate pe Actii, 1901
UNITATEA CENTRALA : I150616Exemplar disponibil  
  Din viata dascalului Ioan Pop-Reteganul si aprecieri despre activitatea lui
Pop-Reteganul, Ioan, 1853-1905 - Autor Cluj ;
Editura si Proprietatea Casei de Editura Alexandru Anca, 1938
UNITATEA CENTRALA : II296684Exemplar disponibil