Descriere completa  

Titlu ANALELE Universitatii "C. I. Parhon" Bucuresti
: Seria Stiintelor sociale
Titlu uniform Analele Universitatii "C. I. Parhon" Bucuresti . Seria Stiintelor sociale.
Limba textului Romana,
Tara de publicare Romania
Tip resursă Periodice,
Autor/Creator
Universitatea "C.I.Parhon" - Autor
Continuă REVISTA Universitatii "C. I. Parhon"
Numerotarea serialelor . - 1956-1961 ;
Loc, editura, an Bucuresti ;
[s. n.], 1956-1961
Descriere fizică ; 24 cm
Note generale Intre 1954-1955 tit.: Revista Universitatii "C.I.Parhon". Seria Stiintelor sociale (BU P II 2545);
De la nr.9 (1961) tit.: Analele Universitatii Bucuresti. Seria Stiinte sociale (BU P II 2545);
Numerele sunt specializate pe domenii;
Periodicitatea serialului Anual
Note privind serialul Colectie completa UNITATEA CENTRALA
Lipsuri LITERE: nr.7, 16, 17.
ISSN 1220-0182
Subiect propriu-zis Stiinte sociale Filosofie Filologie Drept Istorie Lucrari stiintifice universitare
Indici de clasificare 3(05)
1(05)
81(05)
34(05)
93/94(05)
378.4(05)
 
Loc: Cota
UNITATEA CENTRALA : BU P II 2545  
  - Vol(s) : 1956(5-7) -- 1958(11)
  - Vol(s) : 8,1959(12) -- 10,1961(19)
DREPT : P 666  
  - Vol(s) : 5, 1956(6), 7,1958(11),
  - Vol(s) : 8-9, 1959-1960(13-14), 10, 1961(19)
LITERE : P.432  
  - Vol(s) : 1956(5-6) -- 1957(8-10) ; 1959(12,15) -- 1960(18)

Lucrari in relatie


Legaturi
Continua REVISTA Universitatii "C. I. Parhon" [Periodice]. Seria Stiintelor sociale
Continuat de ANALELE Universitatii Bucuresti [Periodice]. Seria Stiinte sociale
Nivel unitate-analitic An 8-9 (1959-1960), p. Probleme privind noua reglementare a sechestrului penal / N. Volonciu
An 8-9 (1959-1960), p. 105-116 Prescrierea dreptului de optiune succesorala / M. Eliescu
An 8-9 (1959-1960), p. 117-128 Noua structura a recursului în procesul civil / I. Stoenescu
An 8-9 (1959-1960), p. 129-140 Unele probleme în legatura cu protectia muncii în dreptul penal al R.P.R. / Gr. Rîpeanu
An 8-9 (1959-1960), p. 141-154 Pedeapsa confiscarii averii si rolul ei în combaterea infractiunilor împotriva avutului obstesc si a infractiunilor împotriva sistemului economic al R.P.R. / I. Oancea
An 8-9 (1959-1960), p. 155-160 Particularitatile procesuale în urmarirea penala a infractiunilor prin care s-a adus o paguba avutului obstesc / S. Kahane
An 8-9 (1959-1960), p. 175-186 Cercetarea criminalistica a documentelor falsificate / Camil Suciu
An 8-9 (1959-1960), p. 187-198 Probarea medico-judiciara a motivelor de amînare si suspendare a executarii pedepselor privative de libertate / Const. Drugeanu
An 8-9 (1959-1960), p. 24-33 Unele aspecte ale conducerii economiei locale de catre sfaturile populare / Nestor Prisca
An 8-9 (1959-1960), p. 35-51 Notiunea de hozrasciot (gospodarire socialista) în dreptul financiar al Republicii Populare Romîne / V. Stanescu
An 8-9 (1959-1960), p. 53-66 Din conceptiile politice si juridice ale lui Alexandru Papiu Ilarian (1827-1877) / Emil Cernea
An 8-9 (1959-1960), p. 67-81 Consideratiuni asupra notiunii de contraventie / R. Ionescu si V. Gilescu
An 8-9 (1959-1960), p. 7-21 Importanta studierii structurii normelor juridice socialiste pentru analiza actiunii lor asupra relatiilor sociale / Gh. Gilescu
An 8-9 (1959-1960), p. 83-92 Organizarea de stat în timpul domniei lui Cuza / Al. Negoita
An 8-9 (1959-1960), p. 93-104 Evolutia practicii arbitrajului de stat cu privire la sanctionarea livrarilor necontractuale / C. Statescu
Sursele de alimentare cu apa a lacurilor din relieful glaciar al Carpatilor Meridionali [Text tiparit] / I. Pisota si V. Trufas
Nr. 11 (1958), p. 117-125 Rolul monedei în vechiul drept roman / Constantin St. Tomulescu
Nr. 11 (1958), p. 127-148 Decontarea prin acceptare ca mijloc de efectuare a platilor banesti între organizatiile economice socialiste si cîteva probleme juridice la care da nastere / Constantin Statescu
Nr. 11 (1958), p. 149-162 Caracteristicile principale ale contractului de furnizare / F. Deak
Nr. 11 (1958), p. 163-172 Natura juridica a raporturilor de închiriere a locuintelor în dreptul R.P.R. / Anghel Ion
Nr. 11 (1958), p. 21-34 Crearea si dezvoltarea organelor puterii de stat în primul deceniu al Republicii Populare Romîne / Nestor Prisca
Nr. 11 (1958), p. 35-50 Suspendarea executarii actelor administrative / Romulus Ionescu
Nr. 11 (1958), p. 51-68 Unele probleme noi într-un drept succesoral vechi / M. Eliescu
Nr. 11 (1958), p. 69-85 Filiatia din casatorie (fata de mama) / Tudor R. Popescu
Nr. 11 (1958), p. 87-98 Supravegherea judiciara in procesul civil / Ilie Stoenescu
Nr. 11 (1958), p. 9-20 Zece ani de la proclamarea R.P.R. - Stat al oamenilor muncii de la sate si orase / Petre Belle
Nr.11 (1958), p. 99-115 Obligatia de impozit / Virgil Stanescu
Element al seriei 956 Michelangelo în opera lui Francesco Domenico Guerazzi [Text tiparit] / Nina Facon