Descriere completa  

Titlu REVISTA Româna de Drept European
; director prof. univ. dr. Andrei Popescu
Titlu uniform Revista româna de drept european.
Limba textului Romana,
Tara de publicare Romania
Tip resursă Periodice,
Alte responsabilităţi -
Nume de persoană
Popescu, Andrei - Director de publicare
Continuă REVISTA româna de drept comunitar
Numerotarea serialelor . - Nr.3 (2010)- ;
Loc, editura, an Bucuresti ;
Wolters Kluwer România, 2010-
Descriere fizică ; 23 cm
Note generale Intre 2003-2010 (nr.2) tit.: "Revista româna de drept comunitar" (BU P II 34);
Periodicitatea serialului 6 nr./an
ISSN 2068-8083
Subiect propriu-zis Drept
Instituţie subiect European Union
Subiect geografic Europa
Indici de clasificare 341(4):341.217UE
341.217UE:341(4)(05)
 
Loc: Cota
UNITATEA CENTRALA : BU P II 34Exemplar disponibil
  - Vol(s) : 2010(3-6) -- 2012(1-6)
  - Vol(s) : 2013(1-4) -- 2021(1-4)
  - Vol(s) : 2022:1-2
DREPT : P.287
  - Vol(s) : 2009 (1-6) -- 2012 (1-6)
  - Vol(s) : 2013 (1-4) -- 2021 (1-4)
BIBLIOTECA DE ADMINISTRATIE SI AFACERI : P 17
  - Vol(s) : 2010(1-6) - 2012(1-5)
  - Vol(s) : 2014(1-4) -- 2018(1-4)
  - Vol(s) : 2019(1-2) -- 2020(1-4)
  - Vol(s) : 2021:1-4
  - Vol(s) : 2022: 1, 2

Lucrari in relatie


Legaturi
Supliment Probleme actuale ale spatiului politico-juridic al UE [Text tiparit] : conferinta internationala, ed. a 2-a, 30 octombrie 2015 : supliment al Revistei Române de Drept European / volum aflat sub coord.: Cezar Corneliu Manda, Cristina Elena Nicolescu, Crina Ramona Radulescu
Continua REVISTA româna de drept comunitar [Periodice] : fondata 2003 / dir. Andrei Popescu ; red.sef Tiberiu Savu
Nivel unitate-analitic Nr. 1 (2011), p. 15-27 The Tension between Member States' Autonomy and Commission Control in State Aid Matters : Selected Aspects / Josef Azizi
Nr. 1 (2011), p. 28-54 Solitar: Curtea Europeana de Justitie si dezintegrarea dreptului Uniunii Europene / Anthony Arnull
Nr. 1 (2011), p. 55-64 A Short Note on Methodology : An Eclectic and Heuristic Multi-Disciplinary and Functional Approach to EU Law / Albert Sanchez Graells
Nr. 1 (2011), p. 65-81 Protectia cetatenilor români si a altor cetateni ai UE în strainatate / Alessandro Ianniello Saliceti
Nr. 1 (2011), p. 82-94 The Role of Courts in Developing a European Social Model - Theoretical and Methodological Perspectives. An Introduction / Ulla Neergaard, Ruth Nielsen, Lynn Roseberry
Nr. 1 (2011), p. 95-104 Problema raspunderii Parlamentului : elemente de drept constitutional, de drept international public si de drept european / Ramona Delia Popescu
Nr. 1 (2012), p. 113-134 Curti europene si aderarea Uniunii la CEDO / Antonio Tizzano
Nr. 1 (2012), p. 15-43 Standardul de control în cauze din domeniul concurentei care implica aprecieri economice complexe : Spre o marginalizare a controlului marginal? / Marc Jaeger
Nr. 1 (2012), p. 44-66 Consecintele mandatului european al instantelor de drept comun asupra statutului curtilor constitutionale / Michal Bobek
Nr. 1 (2012), p. 67-75 Free movement of workers and the European citizenship / Camelia Toader, Andrei I. Florea
Nr. 1 (2012), p. 76-98 In stadiu de indeterminare juridica : Orientari post-legislative ca încercare pentru dreptul administrativ european / Joanne Scott
Nr. 1 (2012), p. 99-110 Aplicarea descentralizata a dreptului UE al concurentei si autonomia institutionala a statelor membre : Un comentariu asupra unei cauze / Michael J. Frese
Nr. 2 (2011), p. 105-121 Natura juridica a dreptului la protectia datelor cu caracter personal în Uniunea Europeana / Simona Sandru
Nr. 2 (2011), p. 15-49 De la Roma la Lisabona : "Federalism executiv" în (noua) Uniune Europeana / Robert Schutze
Nr. 2 (2011), p. 50-64 Catre sursa principiilor generale ale dreptului : de la Codul Regatului Sardiniei din 1837 la Tratatul de la Lisabona din 2007 / Alessandro Ianniello-Saliceti
Nr. 2 (2011), p. 65-78 Implementing EU Law on Services : National Diversity and the Human Rights Dilemma / Stein Evju
Nr. 2 (2011), p. 79-90 De la Freiburg la Chicago si mai departe - primii 50 de ani ai dreptului european al concurentei / Andreas Weitbrecht
Nr. 2 (2011), p. 91-104 Contextualizarea protectiei dreptului de proprietate si combaterea terorismului în Uniunea Europeana / Catalina Ogarca (Mateut)
Nr. 2 (2012), p. 15-35 Scoaterea la lumina a procesului intern de adoptare a deciziilor de catre instantele UE : O justificare pentru opinii separate? / Josef Azizi
Nr. 2 (2012), p. 36-56 De la Océano la Asturcom : Dispozitii imperative de dreptul consumatorilor, aplicare din oficiu a dreptului Uniunii Europene si autoritate de lucru judecat / Martin Ebers
Nr. 2 (2012), p. 57-83 Puterea de apreciere si stabilirea prioritatilor în executarea publica a normelor antitrust, în special în executarea normelor UE în domeniul controlului practicilor restrictive / Wouter P.J. Wils
Nr. 2 (2012), p. 84-90 Hotarârea Curtii Europene de Justitie în cauza VEBIC : Completarea unei lacune în Regulamentul 1/2003 / Nicolas Petit
Nr. 2 (2012), p. 91-104 Comparatia ca metoda interpretativa de unificare a dreptului : judecatorul european si Conventia de la Bruxelles / Remus Titiriga
Nr. 3 (2010), p. 134-154 Reconsiderarea subsidiaritatii si echilibrul puterilor în UE în lumina Tratatului de la Lisabona si dincolo de acesta / Simona Constantin
Nr. 3 (2010), p. 155-164 Franta în fata instantelor judecatoresti comunitare / Geraud Sajust de Bregues
Nr. 3 (2010), p. 19-39 Challenges facing the European Court of Justice after the Treaty of Lisbon / Koen Lenaerts
Nr. 3 (2010), p. 40-61 Un model de celeritate în materia cooperarii judiciare : procedura preliminara de urgenta (PPU) / Camelia Toader
Nr. 3 (2010), p. 62-72 Sa ai doi stapâni ; Aplicarea dreptului european de catre autoritati administrative din noile state membre / Michal Bobek
Nr. 3 (2010), p. 73-98 Nivelul ridicat al amenzilor pentru antitrust în UE, controlul judecatoresc si Conventia europeana a drepturilor omului / Wouter P.J. Wils
Nr. 3 (2010), p. 99-133 The Implications of the Accession of the European Union to the ECHR for Undertakings' Rights of Defense during Antitrust Inspections / Charlotte Leskinen
Nr. 3 (2011), p. 124-142 Compensatia (in)echitabila pentru copia privata. O notiune de drept al Uniunii Europene / Lucian-Traian Poenaru
Nr. 3 (2011), p. 15-26 Despre dezvoltarea ordinii juridice a Uniunii dupa Lisabona : conditii, provocari, perspective / Thomas von Danwitz
Nr. 3 (2011), p. 27-35 Infiintarea de instante specializate : raspunsul tratatelor la solutionarea litigiilor în masa / Santiago Soldevila Fragoso
Nr. 3 (2011), p. 36-65 Principiul general al interzicerii abuzului de drept : o pozitie critica asupra rolului sau într-un drept european codificat al contractelor / Annekatrien Lenaerts
Nr. 3 (2011), p. 66-94 Ordine la ce[re]rea unor terti în dreptul UE al concurentei / Caroline Cauffman, Catalina Goanta
Nr. 3 (2011), p. 95-123 Legislative procedures after Treaty of Lisbon / Alfred Kellermann
Nr. 3 (2012), p. 124-130 Libertatea de stabilire a societatilor comerciale. Posibile efecte ale cauzei VALE, C-378/10, pendinte, asupra practicii instantelor române / Mihai Sandru
Nr. 3 (2012), p. 15-31 Subsidiaritatea. O analiza politica si juridica / Paul Craig
Nr. 3 (2012), p. 32-40 Trimiterea preliminara si cooperarea judiciara loiala / Simina Tanasescu
Nr. 3 (2012), p. 41-56 Le mécanisme de l'harmonisation procédurale dans l'Union européenne / Vassili Christianos
Nr. 3 (2012), p. 57-73 Suprimarea motivului de revizuire pentru sanctionarea încalcarii principiului prioritatii dreptului unional în materia contenciosului administrativ. Consideratii critice / Gyula Fabian, Em?d Veress
Nr. 3 (2012), p. 74-89 Regulile acordurilor verticale în Uniunea Europeana : chestiuni de interpretare si oportunitati ratate / Csongor István Nagy
Nr. 3 (2012), p. 90-123 Appraisal of Joint Dominance in the Landscape of Co-opetition / Emanuela Matei
Nr. 4 (2010), p. 121-137 Controlul aplicarii principiului subsidiaritatii de catre parlamentele nationale în urma intrarii în vigoare a Tratatului de la Lisabona / Mihaela Banu
Nr. 4 (2010), p. 15-32 Carta drepturilor fundamentale a UE: avantajele si efectele ei pentru cetatenii europeni / Elena Simina Tanasescu
Nr. 4 (2010), p. 33-45 Rectificari în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene : Drept comunitar ca nisipuri miscatoare / Michal Bobek
Nr. 4 (2010), p. 46-60 Constructing Constitutions - The Influence of International Legal Developments on the Drafting and Implementation of Constitutions : The European Union and National Constitutions / Alfred E. Kellermann
Nr. 4 (2010), p. 61-73 The Status of EU Law in Romania. Reconciling EU Legal Primacy with Constitutional Supremacy : Balancing out the Hierarchy / Irina Buga
Nr. 4 (2010), p. 74-85 Influenta jurisprudentei CJCE privind efectul indirect în sistemele juridice administrative italian, german, olandez si englez si aplicarea sa de catre instantele administrative nationale / Chris Backes, Mariolina Eliantonio
Nr. 4 (2010), p. 86-97 O examinare a implicatiilor Tratatului privind functionarea Uniunii Europene asupra dreptului concurentei / Nicolas Petit, Norman Neyrinck
Nr. 4 (2010), p. 98-120 Puterea politica a Curtii Europene în timp si spatiu / Karen J. Alter
Nr. 4 (2011), p. 115-124 The Impact of Keck Doctrine on Free Movement of Goods / Ioana Luca
Nr. 4 (2011), p. 15-30 Incercari pentru Institutul European de Drept / Reinhard Zimmermann
Nr. 4 (2011), p. 31-56 Competente ale UE de aplicare a regulilor în materia concurentei si drepturile si garantiile procedurale : Raportul dintre dreptul UE, dreptul national si Carta drepturilor fundamentale a UE si Conventia europeana a drepturilor omului / Wouter P. J. Wils
Nr. 4 (2011), p. 57-70 Kucukdeveci: Hotarârea Mangold revazuta - Efectul direct orizontal al unui principiu general al dreptului UE : Curtea Europeana de Justitie (Marea Camera), hotarârea din 19 ianuarie 2010, cauza C-555/07, Seda Kucukdeveci/Swedex GmbH & Co.KG / Mirjam De Mol
Nr. 4 (2011), p. 71-85 Curtea Europeana de Justitie, dreptul la o instanta constituita prin lege si dreptul constitutional ceh / Vaclav Stehlik
Nr. 4 (2011), p. 86-96 Constitutional Developments since the Lisbon Treaty in the Area of Freedom, Security and Justice at Supranational Level and National Level / Alfred Kellermann
Nr. 4 (2011), p. 97-114 Liability of the European Union for Acts of Its Institutions / Bucura Catalina Mihaescu
Nr. 4 (2012), p. 101-119 Contractele de achizitii publice. Directivele Uniunii Europene si dreptul ceh / Karel Marek
Nr. 4 (2012), p. 120-128 Notiunea "acces pe piata" : o noua abordare in privinta liberei circulatii a marfurilor / Alexandru Potlog
Nr. 4 (2012), p. 15-26 Curtea Europeana de Justitie si controlul orientat spre proces / Koen Lenaerts
Nr. 4 (2012), p. 27-49 Reformarea instantelor / Franklin Dehousse
Nr. 4 (2012), p. 50-65 Libertatile fundamentale europene si drept fiscal national / Juliane Kokott, Hartmut Ost
Nr. 4 (2012), p. 66-81 The Concept of Union Citizenship: The Present Position / Norbert Reich
Nr. 4 (2012), p. 82-100 Misterele libertatii de stabilire dupa Cartesio / Carsten Gerner-Beuerle, Michael Schillig
Nr. 5 (2001), p. 52-67 Substanta "caracterului statal" al Uniunii Europene dupa Tratatul dde la Lisabona si deciziile curtilor constitutionale în materie / Ondrej Hamulak
Nr. 5 (2010), p. 105-147 Reglementarea europeana si internationala cu privire la raspunderea juridica pentru bunurile defectuoase si transpunerea acestora în legislatia româna / Vasile Patulea
Nr. 5 (2010), p. 15-35 Suprematie fara aplicare prioritara? Aparitia foarte lenta a doctrinei comunitare a aplicarii prioritare / Robert Schutze
Nr. 5 (2010), p. 36-51 De ce nu exista principiul "autonomiei procedurale" a statelor membre / Michal Bobek
Nr. 5 (2010), p. 68-69 Actele Consiliului European potrivit dispozitiilor Tratatului de la Lisabona / Cristina Stroescu
Nr. 5 (2010), p. 80-104 Parlamente nationale si procesul decizional european : o acomodare dificila? / Anamaria Groza
Nr. 5 (2011), p. 15-39 Standardul de control în cauze în materia concurentei : Poate creste Tribunalul coerenta sistemului judiciar al Uniunii Europene? / Marc Jaeger
Nr. 5 (2011), p. 40-54 Trimiteri preliminare ca drept - al cui însa? Masura în care pot fi atacate deciziile de efectuare a unei trimiteri preliminare / Morten P. Broberg si Niels Fenger
Nr. 5 (2011), p. 55-77 Abordarea originala a CJUE privind efectul direct orizontal al principiului UE al nediscriminarii : Expansionism (nestavilit) al dreptului UE? / Mirjam de Mol
Nr. 5 (2011), p. 78-81 Introduction: Ever-Closer in Brussels - Ever-closer in World? / Joris Larik and Madalina Moraru
Nr. 5 (2011), p. 82-97 Curtea Constitutionala a României si procedura întrebarilor preliminare. De ce nu? / Gabriela Zanfir
Nr. 5 (2011), p. 98-110 Triada curtilor si protectia drepturilor si a libertatilor fundamentale într-o Uniune Europeana a cetatenilor. Luxemburg-Strasbourg-Bucuresti / Mihaela Mazilu-Babel
Nr. 5 (2012), p. 19-57 Controlul jurisdictional în dreptul UE în materia concurentei / Heike Schweitzer
Nr. 5 (2012), p. 58-73 O politica de concurenta echitabila si eficace în Uniunea Europeana : Care este rolul autoritatilor administrative si al instantelor judecatoresti ulterior hotarârii Menarini? / Marco Bronckers, Anne Vallery
Nr. 5 (2012), p. 77-90 Instantele de judecata ale Regatului Unit, cauza West Tankers si exceptia referitoare la arbitraj din Regulamentul Bruxelles. I / Geert Van Calster
Nr. 5 (2012), p. 93-111 The Charter of Fundamental Rights of the European Union after Lisbon / Juliane KOKOTT, Christoph SOBOTTA
Nr. 6 (2010), p. 15-50 The Changing Face of Article 177 References / Catherine Barnard, Eleanor Sharpston
Nr. 6 (2010), p. 51-71 Competenta si autonomia statelor membre : cauza, efect si legitimitate / Paul Craig
Nr. 6 (2010), p. 72-83 Statul cameleon. Dreptul UE si estomparea distinctiei public/privat în cadrul pietei / Miguel Poiares Maduro
Nr. 6 (2010), p. 84-111 Autoritatea de lucru judecat în jurisprudenta Curtii de Justitie : ponderarea securitatii juridice cu legalitatea? / Xavier Groussot, Timo Minssen
Nr. 6 (2011), p. 15-27 L'actualité et la jurisprudence récente du Tribunal de la fonction publique / Sean Van Raepenbusch
Nr. 6 (2011), p. 28-41 Protectia drepturilor fundamentale: principala contributie a Curtii Europene de Justitie la evolutia constitutionala a UE / Antonio Tizzano
Nr. 6 (2011), p. 42-50 Ocrotirea pe cale judecatoreasca a drepturilor individuale si principiul proportionalitatii în urma Tratatului de la Lisabona / Paolo Mengozzi
Nr. 6 (2011), p. 51-70 Le caractere public de l'activité notariale dans le systeme de l'Union Européenne / Flavius-Alexandru Boar
Nr. 6 (2011), p. 71-81 Intâlnirea judecatorilor. Câteva aspecte asupra celor mai recente evolutii în privinta procedurii trimiterii preliminare / Giuseppe Martinico


Disponibilitate exemplare


 
  Cota Barcode Rezervari Inventar Data restituirii
1 UNITATEA CENTRALA BU P II 34 Vol. 1/2011 P305446 0 R730/2011 -
2 UNITATEA CENTRALA BU P II 34 Vol. 1/2012 P307665 0 R289/2012 -
3 UNITATEA CENTRALA BU P II 34 Vol. 1/2013 P313035 0 R291/2013 -
4 UNITATEA CENTRALA BU P II 34 Vol. 1/2014 P317485 0 R240/2014 -
5 UNITATEA CENTRALA BU P II 34 Vol. 1/2015 P320377 0 R215/2015 -
6 UNITATEA CENTRALA BU P II 34 Vol. 1/2016 P324029 0 R335/2016 -
7 UNITATEA CENTRALA BU P II 34 Vol. 1/2017 P328076 0 R210/2017 -
8 UNITATEA CENTRALA BU P II 34 Vol. 1/2018 P331119 0 R279/2018 -
9 UNITATEA CENTRALA BU P II 34 Vol. 1/2019 P334805 0 R292/2019 -
10 UNITATEA CENTRALA BU P II 34 Vol. 1/2020 P336617 0 R170/2020 -
11 UNITATEA CENTRALA BU P II 34 Vol. 1/2021 P339511 0 R269/2021 -
12 UNITATEA CENTRALA BU P II 34 Vol. 1/2022 P341150 0 R206/2022 -
13 UNITATEA CENTRALA BU P II 34 Vol. 2/2011 P305447 0 R730/2011 -
14 UNITATEA CENTRALA BU P II 34 Vol. 2/2012 P307879 0 R322/2012 -
15 UNITATEA CENTRALA BU P II 34 Vol. 2/2013 P313611 0 R461/2013 -
16 UNITATEA CENTRALA BU P II 34 Vol. 2/2014 P319294 0 R441/2014 -
17 UNITATEA CENTRALA BU P II 34 Vol. 2/2015 P321113 0 R444/2015 -
18 UNITATEA CENTRALA BU P II 34 Vol. 2/2016 P325412 0 R495/2016 -
19 UNITATEA CENTRALA BU P II 34 Vol. 2/2017 P328914 0 R345/2017 -
20 UNITATEA CENTRALA BU P II 34 Vol. 2/2018 P332251 0 R518/2018 -
21 UNITATEA CENTRALA BU P II 34 Vol. 2/2019 P335077 0 R330/2019 -
22 UNITATEA CENTRALA BU P II 34 Vol. 2/2020 P337251 0 R289/2020 -
23 UNITATEA CENTRALA BU P II 34 Vol. 2/2021 P339745 0 R315/2021 -
24 UNITATEA CENTRALA BU P II 34 Vol. 2/2022 P341702 0 R330/2022 -
25 UNITATEA CENTRALA BU P II 34 Vol. 3/2010 P299631 0 R920/2010 -
26 UNITATEA CENTRALA BU P II 34 Vol. 3/2011 P305448 0 R730/2011 -
27 UNITATEA CENTRALA BU P II 34 Vol. 3/2012 P309007 0 R487/2012 -
28 UNITATEA CENTRALA BU P II 34 Vol. 3/2013 P315328 0 R652/2013 -
29 UNITATEA CENTRALA BU P II 34 Vol. 3/2014 P319295 0 R441/2014 -
30 UNITATEA CENTRALA BU P II 34 Vol. 3/2015 P321963 0 R624/2015 -
31 UNITATEA CENTRALA BU P II 34 Vol. 3/2016 P326729 0 R8/2017 -
32 UNITATEA CENTRALA BU P II 34 Vol. 3/2017 P330026 0 R77/2018 -
33 UNITATEA CENTRALA BU P II 34 Vol. 3/2018 P333557 0 R180/2019 -
34 UNITATEA CENTRALA BU P II 34 Vol. 3/2019 P335629 0 R6/2020 -
35 UNITATEA CENTRALA BU P II 34 Vol. 3/2020 P338229 0 R147/2020 -
36 UNITATEA CENTRALA BU P II 34 Vol. 3/2021 P340278 0 R3/2022 -
37 UNITATEA CENTRALA BU P II 34 Vol. 4/2010 P299811 0 R944/2010 -
38 UNITATEA CENTRALA BU P II 34 Vol. 4/2011 P305449 0 TR730/2011 -
39 UNITATEA CENTRALA BU P II 34 Vol. 4/2012 P310353 0 R744/2012 -
40 UNITATEA CENTRALA BU P II 34 Vol. 4/2013 P316521 0 R63/2014 -
41 UNITATEA CENTRALA BU P II 34 Vol. 4/2014 P320027 0 R98/2015 -
42 UNITATEA CENTRALA BU P II 34 Vol. 4/2015 P322742 0 R149/2016 -
43 UNITATEA CENTRALA BU P II 34 Vol. 4/2016 P327263 0 R81/2017 -
44 UNITATEA CENTRALA BU P II 34 Vol. 4/2017 P332329 0 R532/2018 -
45 UNITATEA CENTRALA BU P II 34 Vol. 4/2018 P333558 0 R180/2019 -
46 UNITATEA CENTRALA BU P II 34 Vol. 4/2019 P336155 0 R123/2020 -
47 UNITATEA CENTRALA BU P II 34 Vol. 4/2020 P338230 0 R147/2021 -
48 UNITATEA CENTRALA BU P II 34 Vol. 4/2021 P341049 0 R178/2022 -
49 UNITATEA CENTRALA BU P II 34 Vol. 5/2010 P301622 0 R144/2011 -
50 UNITATEA CENTRALA BU P II 34 Vol. 5/2011 P308244 0 R380/2012 -
51 UNITATEA CENTRALA BU P II 34 Vol. 5/2012 P310779 0 R796/2012 -
52 UNITATEA CENTRALA BU P II 34 Vol. 6/2010 P301623 0 R144/2011 -
53 UNITATEA CENTRALA BU P II 34 Vol. 6/2011 P308245 0 R380/2012 -
54 UNITATEA CENTRALA BU P II 34 Vol. 6/2012 P312468 0 R202/2013 -